Xanh Lành Đà Lạt – Đà Lạt Fresh – Cửa hàng trái cây tươi Đà Lạt

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0964 184 779
Địa chỉ: 165 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng